Beslægtede forfatterskaber

Når Adam O. i sine bøger skildrer et stort firma, der kontrollerer et helt samfund, en befolkning af passiverede skærmslaver og et ministerium, der sprogvasker ubehagelige hændelser, er inspirationen fra George Orwells ”1984” (1949) ikke til at overse. I Orwells dystopiske fremtidsvision er Atlas og Onkel Dunkel udskiftet med Partiet og det ansigt udadtil, den allestedsnærværende Big Brother, der overvåger alle borgeres gøren og laden hele døgnet. Handlingen udspiller sig i et fremtidigt London, hvor hovedpersonen Winston Smiths begyndende tvivl på systemet får næring, da han møder kvinden Julia, der deler hans synspunkter. Men Big Brother holder øje, og forholdet afsløres. Winston fængsles, og i Ministeriet for Kærlighed udsættes han for tortur som et led i sin genopdragelse.

Hos Orwell er sproget også centralt i forhold til at kontrollere borgerne. Ved at erstatte engelsk med Nysprog skal borgernes evne til at udtrykke sig og tænke gradvist mindske, indtil den til sidst helt skal forsvinde.

I Adam O.’s bøger spiller mødet mellem barn og kæmpe en central rolle. Det gør det også i Roald Dahls ”The Big Friendly Giant” (”Den Store Venlige Kæmpe”, 1982), der handler om den forældreløse pige Sophies møde med den Store Venlige Kæmpe. Da Sophie en nat ikke kan sove, får hun ud ad vinduet øje på en kæmpe. Han får også øje på hende og tager hende med sig til kæmpernes land. Blandt kæmperne hersker der uro, og Sophie og den Store Venlige Kæmpe må drage tilbage til London for at advare Dronningen om, at menneskeædende kæmper planlægger at angribe byen.

Fælles for fortællingerne er, at børnene møder noget, der er større end dem selv, konkret såvel som i overført betydning. Det er nemlig gennem venskabet med kæmpen, at børnene ser den eksisterende verden med nye øjne og samtidig får adgang til en anden, ukendt verden. Det gælder for Ingeborg, der i mødet med Tonni 2 Ton får adgang til en verden, hvor fantasien regerer, det gælder Ramona, der gennem mødet med Skrot får viden om og hjælp til at færdes i lossepladsen Danmark og det gælder for Sophie, der i mødet med den Store Venlige Kæmpe får mulighed for at bruge sin viden om kæmperne i den verden, hun allerede kender.