Alletiders digte

Redaktionen, marts 2022
Top image group

Verdens Poesidag

I 1999 udpegede UNESCO den 21. marts til World Poetry Day – Verdens Poesidag, hvor vi hylder lyrikken og promoverer læsningen af poesi. 

Ordet lyrik stammer fra det græske “lyra”, der var et strengeinstrument. Lyrikken – også kaldet poesi eller digtning – var oprindeligt forbundet med sang og musik og kan karakteriseres ved den korte, kompakte form, der ikke nødvendigvis indeholder et handlingsforløb, men som i stedet ofte udtrykker en subjektiv tanke, idé, stemning eller følelse.

Herunder finder du masser af inspiration til digtere – lige fra poesiens spæde begyndelse med ypperstepræstinden Enheduana i Mesopotamien og den oldgræske Sapfo på Lesbos  frem til nutidens digtere:

 

Benny Andersen

Emil Aarestrup

Rudolf Broby-Johansen

Emil Bønnelycke

Morten Chemnitz

Inger Christensen

Glenn Christian

Sophus Claussen

Emily Dickinson

Tove Ditlevsen

Enheduana

Caspar Eric

Signe Gjessing

N.F.S. Grundtvig

Yahya Hassan

Klaus Høeck

Per Højholt

Rene Jean Jensen

Rolf Sparre Johansson

Pia Juul

Frank Jæger

Thomas Kingo

Peter Laugesen

Tove Meyer

Mette Moestrup

Morten Nielsen

Henrik Nordbrandt

Adam Oehlenschläger

Peter Poulsen

Halfdan Rasmussen

Olga Ravn

Klaus Rifbjerg

Arthur Rimbaud

Sapfo

Lars Skinnebach

Nicolai Stochholm

Nanna Storr-Hansen

Michael Strunge

Edith Södergran

Søren Ulrik Thomsen

Morti Vizki

Walt Whitman

Christian Winther

Theis Ørntoft

 

Redskaber:

Forfatterweb: Lyrikken som genre

Faktalink om digtanalyse

Artikel type
News Item