Kilder citeret i portrættet

Fagbog

Bloom, Harold:
Hvordan man skal læse og hvorfor. Gyldendal, 2003.