Om forfatterskabet

Artikler

Byron, William:
Cervantes: A Biography. Doubleday, 1978.
Durán, Manuel og Fay R. Rogg:
Fighting Windmills. Yale University Press, 2006.
Kluge, Sofie:
Don Quixote og romangenren. Museum Tusculanums Forlag, 2006.
Kundera, Milan:
Om romankunsten. Gyldendal, 2013.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Miguel de Cervantes Saavedra