Noveller

Citat
”Man kunne kalde hendes tilværelse trist, men når hun klagede over den, var det mindre fordi hun indså dens tristhed end simpelthen af vane, og fordi det nu engang var god tone at klage over alt. Sådan set var den jo også sikker, på grund af alt dette pudder og alle disse tørstige mænd, og somme tider var den god, på grund af barnet, som hun sjældent talte til.”
”En æggesnaps”, ”Dommeren”

Som prosaist var Tove Ditlevsen knappest, mest økonomisk og præcis i sine noveller. Med nogle få streger formåede hun at trække et menneskes totale situation op. Karakteristisk for hendes noveller er deres nådesløshed. Hendes personer har det generelt dårligt. De savner kærlighed, de misforstås og deres liv er ondt og håbløst. Den første samling var ”Den fulde frihed” (1944). I 1948 fulgte ”Dommeren”, der bl.a. indeholdt det lille mesterværk "En Æggesnaps".

Kulminationen i Tove Ditlevsens novelleproduktion skete med samlingen ”Den onde lykke” fra 1963. Heri præsenteres farlige magtmennesker, der skaber frygt og angst hos andre. Tove Ditlevsens eksperimenterer i denne samling med formen, idet hun leger med en modernistisk fortælleteknik bl.a. i novellen "Måden". Hovedparten af hendes noveller er dog enkelt fortalt og foregår i en genkendelig hverdagsverden, ligesom hendes symboler altid er dagligdags ting som en paraply, et par sko og en dolk.

22279203

I novelleudvalget ”Frygt” (1968) kan man følge udviklingen i Tove Ditlevsens novellistiske forfatterskab, dvs. hendes stadig større tekniske dygtighed og den stadig stigende angstfornemmelse.

Tove Ditlevsen har også skrevet tre børnebøger, nemlig ”Annelise - tretten år” (1958), ”Hvad nu Annelise?” (1960) og billedbogen ”Der var engang en lille hest” (1961). Den første er den bedste. Heri sammenstilles et net, småborgerligt sydhavnsmiljø med miljøet på Vesterbro, og Vesterbromiljøet bliver her vurderet positivt. Hvor tonen i Tove Ditlevsens voksenbøger gennemgående er sort og pessimistisk, er den i børnebøgerne optimistisk og med en stærk tro på sammenholdets betydning.