Der findes ingen helhed

Citat
”Aftenposten ligger stadig på køkkenbordet, slået op på side tre, og Tarjei, Kristian og Trygve smiler til mig, smiler med unge blikke og hvide tænder og holder om hinanden, herfra til himlen, holder godt fast, og ja, selvfølgelig var det det værd.”
”Der findes ingen helhed”, s. 332.

Helga Flatlands tredje roman har titlen ”Det finnes ingen helhet” (”Der findes ingen helhed”, 2016), og den udkom i 2013. Den afslutter trilogien med tre nye fortællerstemmer og en velkendt, nemlig Karins. De tre andre jegfortællere er lægen Ragnhild, Bjørn, som var den fjerde fyr i drengegruppen, der tog til Afghanistan, og Tarjeis far Hallvard. Ragnhild fungerer som en slags ramme omkring den tredje bog, da hun både indleder og afslutter historien. Derudover får venteværelset en nøglefunktion i romanen, fordi fortællernes spor krydses her. Dagens avis ligger opslået på en side med et billede af Tarjei, Kristian og Trygve i Afghanistan med overskriften: ”Var det det værd?”, og alle jegfortællerne ser billedet i venteværelset.

Det sætter forskellige tanker i gang hos dem, men det vækker også glæde, og således knyttes personerne og billedet til sidst. Ragnhild tager afsked med romanens karakterer i den afsluttende poetiske og filmiske scene, hvor hun på vej hjem til sig selv ser ind ad deres vinduer og konstaterer, at de ikke har brug for hende længere. På et metaplan kan hun ses som både læserens og forfatterens afsked med bygden og dens beboere.

52571898

Romanen foregår primært i 2009 og 2012, men som i de tidligere romaner følger flashbackene ikke en fast kronologi. Det er dog gennemgående, at handlingen mest centrerer sig om tiden efter katastrofen i Afghanistan, og derfor er de fleste karakterer ikke længere fanget i den dybe sorg. De enkelte kapitler veksler mellem indre monologer, sceniske beskrivelser, dialog og referat, og det er især slående, hvor meget jegfortællerne gengiver i den indre monolog, som de ikke formår at sige højt. Det er f.eks. umuligt for Hallvard at fortælle datteren Julie, hvor dygtig hun er til alt med gården, og Ragnhild kan heller ikke sige til veninden Karin, at hun savner hende.

Ud over den manglende kommunikationsevne har fortællerne også til fælles, at de så småt kommer videre, og de fleste beskriver tomheden, der følger, når de giver slip på den dybe sorg. Tematisk kommer romanen således til at kredse lige så meget om ensomhed som om sorg.

”Der findes ingen helhed” er en flerstemmig roman, der handler om menneskelige relationer, tilhørsforhold, sorg, ensomhed og kærlighed. Det er en helstøbt afrunding af trilogien, der trods titlen formår at skabe en helhed.