Beslægtede forfatterskaber

”YAHYA HASSAN” slutter med et langdigt, der er skrevet i et sprog, der imiterer et såkaldt ”perkerdansk”. Ordstilling og retstavning er med vilje ændret, så det ironiserer over en slags mundtlig slang, som tales af unge mennesker, der ikke har dansk som modersmål. I Norden er det især den svenske forfatter Jonas Hassen Khemiri, der har gjort sig bemærket ved sin brug af sociolekter, som den bærende sproglige stil. I debutromanen ”Ett öga rött” (2003) er fortælleren den 15årige Halim. I en slags dagbogsform, skrevet på et konstrueret indvandrer-forstads-svensk, beskriver han sit liv og forholdet til sin far. Khemiris anden roman ”Montecore – En unik tiger” (2006) består bl.a. af en række breve skrevet på en mellemting mellem svensk, arabisk og fransk. Fortælleren hedder, som forfatteren, Jonas. Han oplever på daglig basis racisme og fremmedhad i det Sverige, hans nu forsvundne far flyttede til som ung.

”SIDSTE SKOLEDAG INDEN JUL/ GAV HUN MIG SAMLEDE STRUNGE” skriver Hassan i digtet KONTAKTPERSON, og Michael Strunges digte har uden tvivl været en bærende inspiration for Hassans egen lyrik. I Strunges punkdigte ”Skrigerne” fra 1980 er al tekst skrevet med store bogstaver – et greb som Strunge henter fra den ekspressionistiske digter Rudolf Broby-Johansen. Strunges lyrik er aggressiv, samfundskritisk og fyldt med beskidte og vrængende ord, men bag den kynisk-ironiske og anklagende facade rummer digtene ligeledes en stor portion patos og melankoli, som også findes i ”YAHYA HASSAN”.

Hassans spontane bekendelsesdigte har også flere lighedstræk med den amerikanske beatdigtning. Beatgenerationen, der bl.a. tæller digtere som Allen Ginsberg, Diane di Prima og Jack Kerouac, skrev i et barsk, konfronterende og bevidst anti-litterært sprog, fra et perspektiv som udstødte, kriminelle og stofmisbrugende i 1950’ernes amerikanske undergrund. Ginsberg blev indlagt og fik elektrochok, fordi han var homoseksuel, og Diane di Prima blev udstødt af sin familie, fordi hun modsatte sig segregation og ikke ville leve op til samfundets kvindeideal. Deres lyrik var provokerende i kraft af deres åbenhed omkring hashrygning, stofmisbrug og en promiskuøs livsstil.