Genrer og tematikker

Helt centralt i Siri Hustvedts forfatterskab står temaet identitet, hvor særligt grænsen mellem det normale og det vanvittige, mellem ’sanity’ og ’insanity’ undersøges. Minder spiller også en central rolle, som en påmindelse om, at hukommelsen er personlighedens narrativ. I romanerne ”Det jeg elskede”, ”En amerikaners lidelse” og ”Sommeren uden mænd” tematiseres netop den grænse, lige som det at skrive en fortælling også er et tematisk omdrejningspunkt. I ”En amerikaners lidelser” siger Eriks søster Inga eksempelvis, at hun bliver nødt til at genskrive sin historie for at forstå sig selv. Det bliver alle karaktererne faktisk nødt til i løbet af romanen.

Et andet tema, der er centralt i forfatterskabet, er det at blive genkendt og anerkendt. I ”Lily Dahls fortryllelse” reflekterer Lily over, hvordan Edward Shapiro netop er i stand til at se hende og gengive hende fuldt og helt, og hvordan han kan male et menneske, så det næsten er mere sandt end virkeligt. Temaet er særligt eksplicit i ”En amerikaners lidelser” og i ”Den flammende verden”. Om dette emne siger Siri Hustvedt: ”Følelsen af afstanden og længslen efter det anerkendende blik er et tema, der gentages igen og igen i romanen. [...] Jeg tror, at alle mennesker håber på en form for ikke kun genkendelse, men også den anerkendelse, der ligger i at blive genkendt. Vi skabes jo gennem andre.” (Julie Hjerl Hansen: Amerikanske lidelser. Information, 2008-06-26).

Siri Hustvedts prosa er på en gang sprænglærd og stærkt sanselig. Hun skriver i et flydende behageligt, men også skarpt og intelligent sprog. Forfatterskabet vidner om grundig research og stor videnskabelig indsigt i den menneskelige psyke.

Selvom Siri Hustvedts litteratur ofte tager afsæt i virkelige hændelser, er hendes værker IKKE selvbiografiske og HELLER IKKE bekendelseslitteratur, selvom mange kritikere gennem årene har troet det. Den opfattelse anser hun som en seksuel stereotypi. Hun siger: ”Der findes en sejlivet fordom om, at en stor del af det, jeg skriver om, er selvoplevet, og det passer ganske enkelt ikke” (Hadley Freeman: Siri Hustvedt: Mit liv og andre fiktioner. Information, 2011-03-31).