Fru Astrid Grib

Citat
”Der var ikke noget tragisk eller sentimentalt ved fru Astrids død. Det var så naturligt. Hun havde spist det kvantum salt, hun skulle, hendes plads stod ledig til den næste.”
”Fru Astrid Grib”, s. 52.

Den lille roman ”Fru Astrid Grib” udkom først i 1990, da Thit Jensen selv havde været død i mange år. Det til trods for at historien var en af de allerførste, hun skrev. I september 1901 afleverede hun manuskriptet til forlægger Ernst Bojesen, der afviste at udgive det med den begrundelse, at det var en alt for dristig fortælling. Hovedpersonen Astrid Svensen er da også en pige, der gør sig mange erotiske tanker.

Hun bliver som 28 årig ansat i huset hos fru Brede og forelsker sig hovedkulds i fru Bredes stedsøn Villiam. Men han er optaget, han har allerede en sangfugl, som fortælleren konsekvent kalder hans skiftende kærester. Jo flere sangfugle, der sværmer for Villiam, jo mere vokser Astrids misundelse, irritation og ensomhed. Til sidst må hun indse, at hun aldrig vil få sin kærlighed gengældt. I stedet gifter hun sig med den ældre etatsråd Grib, som hun mest af alt foragter. Hun har den ene affære efter den anden, indtil hun bliver træt af disse erotiske forhold. Trætheden viser sig at skyldes en graviditet, og hun lever for en kort stund højt på, at hun skal være mor. Men da det viser sig, at hendes barn er åndssvagt, vælger hun at tage livet af det. Den unge kvindes kamp med sig selv og sit følelsesliv ender som en tragedie.

Hvad sidetal angår, ligner ”Fru Astrid Grib” mest en novelle, men flere ting ved den stramt strukturerede tekst taler for, at der nærmere er tale om en kort roman: Plottet består ikke af et enkelt, men flere dramatiske begivenheder, og handlingen strækker sig i tid over flere år. Historien er fortalt i tredje person, og fortælleren er karakteristisk ved sine reserverede og kølige beskrivelser. Selv når det er voldsomme hændelser, der beskrives, lader fortælleren sig på ingen måde rive med. Tvært imod er tonen nøgtern, grænsende til det kyniske.

Sproget er mere simpelt end i Jensens senere romaner, hvor personer og deres følelsesliv skildres med større penselstrøg og patina. Ikke desto mindre er ”Fru Astrid Grib” en fortælling om kvindelig erotik, moderskab, menneskelige konflikter og fatale følelser, der får fatale følger.