Genrer og tematikker

Ægteskabet mellem mand og kvinde er et centralt emne i Thit Jensens forfatterskab. Hun gjorde sig høje tanker om kærligheden, og hendes forestilling om det at blive gift baserede hun på ideen om den eneste ene. Alle mennesker kunne finde deres elskede og leve som ligeværdige tvillingesjæle for et helt liv. Af denne forestilling udsprang også hendes modstand mod utroskab.

Kvindens ret til at bestemme over sin egen krop var et tema, der blev diskuteret heftigt i 1900 tallets første årtier. En del litteratur fra denne tid skildrede denne emancipationsproces. Med emancipation menes frigørelse fra en situation i uafhængighed. Selvom danske kvinder fik stemmeret i 1915, var der stadig mange områder, hvor kvinder ufrivilligt var underlagt mænd. Jensen bidrog flittigt til kvindesagen med sine bøger og foredrag, og hun mente bl.a., at prævention, og i nogle tilfælde også abort, var nødvendige midler til at frigøre kvindens krop fra mandens dominans.

Romanen var Jensens genre. De tidlige romaner har hendes samtid som scene, hvorimod hun i de senere bøger helliger sig den historiske roman. Men selvom hun bruger ældre tider som ramme, besidder hendes historier en eventyrlig tidløshed. Jensens bøger har alle et rigt billedsprog, der er mange sansende beskrivelser, med andre ord er hendes stil ofte melodramatisk. Karakteristisk er også hendes brug af metaforiske naturbeskrivelser til at illustrere udviklingen i en persons følelsesliv.

Jeg var fjorten Aar. Jeg satte mig ud paa Kirkegaarden ved min Lillesøsters Grav og gik i Trance. Dengang vidste jeg ikke af, at det var en Trance. Jeg adlød kun en Stemme, der befalede mig at skille mig ud.” forklarer hun i et interview (Perikon: Ubehagelige Aander giver jeg Afsked paa graat Papir. Nationaltidende, 1949-04-24). Interessen for ånder havde hun ikke fra fremmede, også hendes far var livet igennem optaget af det spirituelle. Spiritismen var ifølge Jensen også en arbejdsmetode. De historiske romaner skrev hun på baggrund af en spirituel kontakt, hun havde med de fortidige personer, hun portrætterede.