Kilder citeret i portrættet

Kilder

Ninka:
Thit – en purpurklædt Skjoldmø med Pistol i Baghaanden – fylder 80. Dagens Nyheder, 1956-01-01.
Perikon:
Ubehagelige Aander giver jeg Afsked paa graat Papir. Nationaltidende, 1949-04-24.