Genrer og tematikker

”Komedie i mol” peger både bagud mod Keilsons debutroman ”Das Leben geht weiter” og fremad mod ”En modstanders død”. Hvad der løber i gennem alle tre romaner og senere digte er forsøget på at analysere den krisebevidsthed, som i vid udstrækning gennemtrænger det tyske samfund både før, under og efter 2. Verdenskrig.

I sine psykologiske romaner undersøger Keilson, hvordan de kollektive samfundskriser præger og sætter dybe spor i romanpersonerne, og som også selv over tid kommer i stadig større krise. Disse kriser er ofte af moralsk tilsnit, idet de udspringer af en ambivalent tvivl om, hvad der egentlig er godt eller ondt, hvilket så udvikler sig til romanpersonernes massive ensomhed og fremmedgørelse fra omverdenen.

Både Keilsons romaner og digte er af selvbiografisk karakter, dvs. de i vidt omfang bygger på forfatterens egne oplevelser som eksileret jødisk flygtning, mens han samtidig bruger erfaringerne fra sit arbejde som psykoanalytiker med traumatiserede børn. I hans romaner kan man se hans store interesse for traumer, angst og andre psykologiske problemer hos romanpersonerne, mens digte som ”Schizoid” (1967) bl.a. handler om hans egen søgen efter et nyt hjem som fremmed flygtning. Man kan derfor også se Keilsons forfattervirksomhed som en slags freudiansk samtale- eller skriveterapi, hvormed han uddriver egne traumatiske oplevelser fra 2. verdenskrig.

Hans skrivepraksis får således lignende funktion som hos den modernistiske forfatter Virginia Woolf i hendes roman ”Til Fyret” fra 1927, mens denne teknik ligeledes minder om surrealisternes såkaldte automatskrift. Om denne ”uddrivelses”- teknik af f.eks. traumer har Keilson udtalt, at ”Den indsigt, at man må fortælle alt – at det gør dig syg, hvad du fortier – hvad du projicerer over på din fjende -, denne indsigt var Freuds store præstation. Den er min sandhed. Den har også noget med min litterære skrivepraksis at gøre.” (Volker Weidermann: Hans Keilson: Schön, gefragt zu werden. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2011-04-19. Egen oversættelse).