Bibliografi

Bøger

Kirk, Hans:
Fiskerne. 1928
Kirk, Hans:
I dyst for livet. 1930
Kirk, Hans:
Daglejerne. 1936
Kirk, Hans:
De ny tider. 1939
Kirk, Hans:
Borgmesteren gaar af. 1941
Kirk, Hans:
Kulturelle kommentarer. 1941 (04.6)
Kirk, Hans:
Frihedskampen i Aalborg: August 1943. 1943 (96.71)
Kirk, Hans:
Processen mod Scavenius. 1946 (96.71) Af Hans Kirk og Martin Nielsen.
Kirk, Hans:
Slaven. 1948
Kirk, Hans:
Kristendom og kommunisme. 1948 Af Hans Kirk og Erik Jensen.
Kirk, Hans:
Vredens søn. 1950
Kirk, Hans:
Klitgaard & sønner. 1952
Kirk, Hans:
Djævelens penge. 1952
Kirk, Hans:
Skyggespil. 1953 (99.4 Kirk, Hans)
Kirk, Hans:
Borgerlige noveller. 1958
Kirk, Hans:
Præstens søn. 1958
Kirk, Hans:
Hilsen til Otto Gelsted : Udgivet i anledning af digterens 70-årsdag. 1958 (04.9 Gelsted, Otto) Redigeret af Børge Houmann og Hans Kirk.
Kirk, Hans:
Danmarksrejsen. 1966 (46)
Kirk, Hans:
Fange nr. 6 Hans Kirk : Breve fra Horserød. 1967 (99.4 Kirk, Hans) Red. Børge Houmann.
Kirk, Hans:
Skipper Klemmen : Tre artikler skrevet til Arbejderbladet 1941. 1968 (96.1). Særtryk udgivet af Land og folk.
Kirk, Hans:
Det borgerlige frisinds endeligt : Essays og artikler. 1969 (04.6)
Kirk, Hans:
Litteratur og tendens : Essays og artikler. 1974 (81.04)
Kirk, Hans:
Jeppe og Nille og deres hund Tobias. 1977
Kirk, Hans:
Undertrykkere og undertrykte : Et Hans Kirk-udvalg. 1977 (04.6) Ved Ole Ravn.
Kirk, Hans:
Modstandsfolk. 1978 (96.71) Et genoptryk af 10 artikler fra Land og folk af Hans Kirk, 1945.
Kirk, Hans:
Godtfolk : Samtaler og portrætter. 1980 (99.1)
Kirk, Hans:
Hug til højre og venstre : Artikler om nazisme, krig og klassekamp. 1981 (04.6)
Kirk, Hans:
Jeg ved en smule om klassekamp. 1984 (04.6). 8 samtaler (interviews og kommentarer). Tidligere offentliggjort i Land og folk 1953-54.
Kirk, Hans:
En komis dagbog. 1987. Tidligere offentliggjort i ugebladet Ekko, 1929.
Kirk, Hans:
En plads i verden og andre fortællinger af Hans Kirk. 1987. Redaktion og efterskrift ved Ole Ravn.
Kirk, Hans:
De blodige dage: folkestrejken i København juli 1944. 1990 (96.71)
Kirk, Hans:
Fejltagelsen og andre ugebladsnoveller. 1999
Kirk, Hans: Erindringsfortællinger. Hovedland, 2018. Noveller.

Antologier, litteraturhistorier mv.

30 danske noveller: en antologi med biografiske noter. 1942. Heri: Hans Kirk: Patricier og plebejer. Samlet af Charles Haugbøll.
Manden og jorden: 13 noveller af unge danske forfattere. 1954. Red. Hans Kirk.
Tretten prosastykker af nyere dansk litteratur. 1965. Heri: Hans Kirk: Hos slægtens ældste. Ved Hans I. Hansen og Th. Heltoft.
Nordiske historier fra vor tid. 1968. Heri: Hans Kirk: Skyggespil. Ved Georg Enemærke og Ove Søjbjerg Pedersen Dansklærerforeningen).
Dansk nutidsdigtning: et udvalg af nyere prosa og lyrik for skoler og studiekredse. 1973 Heri: Hans Kirk: Landsforvist. Ved Orla Lundbo.
Dansk prosa 1940-55. 1975 Heri: Hans Kirk: En tro tjenerinde. Ved Finn Brandt-Pedersen.
33 danske noveller: arbejds- og øvelsestekster. 1977. Heri: Hans Kirk: Barnedåben. Ved Henning Gade og Erik Navrbjerg.
Blandt muntre jyder - danske forfattere fortæller. 1977. Udvalgt af Claus Brøndsted.
Fra gamle dage i vort århundrede. 1978. Heri: Hans Kirk: Af de ny tider. Udvalgt af Claus Brøndsted.
Julehistorier. 1978-80. Heri: Hans Kirk: Thoras jul. Red. Esther Larsen.
Supplerende tekster til Litterære arbejdsmønstre. 1983. Mogens Højland og Benedicte Kieler.
Litteratur for ottende. 1986. Heri: Hans Kirk: Støvlerne. Ved Esther og Tage Hansen, Poul Billeskov Jansen.
1930´erne. 1990 Heri: Hans Kirk: Daglejerne (uddrag). Udgivet af Bjørn Colstrup, Niels Knudsen.
Litteratur for ottende. 1995 Ved Esther og Tage Hansen, Poul Billeskov Jansen. CD, indspillet på Borups Højskole.

Andet

Fiskerne: TV-føljeton i 6 dele. 1977. Manuskript Leif Petersen efter Hans Kirks roman. Instruktion: Jens Ravn. Danmarks Radio.
Kirk, Hans og Sigurd Thomsen: Esbern Fribonde; historisk hørespil i 5 akter. 1982. Opført i Danmarks Radio 1937 og 1949.