Beslægtede forfatterskaber

Ninette Larsen er blevet kaldt en særlig ny stemme i dansk litteratur af kollegaen Josefine Klougart. De skriver begge i et sansemættet sprog om natur, barndom, heste og seksualitet, og begge bruger sammenligningen som et tilbagevendende stilistisk greb. Ligesom Klougart tematiserer Larsens tekster det smukke og det skønne. I ”Hybrid” beskrives skønheden i en nostalgisk, tilbageskuende forherligelse af forfald, sygdom og råd. Dette fokus på det yndige som noget vulgært og perverteret karakteriserer Informations journalist Linea Maja Ernst som en tendens i yngre dansk litteratur. I artiklen ”Det perverse pigeblik” sammenligner Ernst forfatterne Cecilie Lind, Signe Gjessing, Olga Ravn og Ninette Larsen og kalder deres stil for gurlesk. Gurlesk er et amerikansk begreb, der via en sammentrækning af ordene girl og grotesk betegner en bevidst overdreven brug af feminine elementer. ”Hvis Ninette Larsens skrift er gurlesk, er den det nærmere på en androgyn end på en piget måde. Her dyrkes også det yndige og sarte, men ikke som Lolitakitsch – snarere bliver den spinkle, blege krop sat over for det opulent ornamenterede, det tunge og gyldne, hvilket skaber en dekadent, barok effekt.” (Linea Maja Ernst: Det perverse pigeblik. Information, 2014-06-06).

Endelig synes Larsen – ligesom Klougart – at være inspireret af Virginia Woolf. Interessen for androgyne karakterer, metamorfose og forvandling (hos Larsen f.eks. faren, der tager form som en kælling), er også fremtrædende i Woolfs romaner. Eksempelvis i ”Orlando” (1928), hvor hovedpersonen vågner op fra søvnen som en mand i en kvindekrop.

Kendetegnende for Ninette Larsens stil er hendes forkærlighed for det barokke og det absurde, samt at hun skriver i et sprog, hvor ordforrådet bevidst hører en anden tid til end det nu, teksterne foregår i. Dette er ligeledes præmissen i den canadiske forfatter Gaétan Soucys roman ”La petite fille qui aimait trop les allumettes” (”Den lille pige der holdt for meget af tændstikker”) fra 1998, hvor to søskende efterlades alene på en faldefærdig herregård, da deres far begår selvmord.