Beslægtede forfatterskaber

De lange tankestrømme, der ofte opstår i Javier Marías’ værker, minder om teknikken ‘stream of consciousness’. Om end mere kontrolleret og redigeret ved Javier Marías benyttes denne litterære teknik også i f.eks. ”Ulysses” af den irske James Joyce eller i ”Vejene” af den amerikanske Jack Kerouac. I alle værkerne kan disse tankestrømme udløses af meget små ting eller begivenheder og kan føre til refleksioner og tanker langt væk fra det simple udgangspunkt.

Javier Marías’ store inddragelse af faktiske, historiske begivenheder og anden litteratur i sine værker kan sætte spørgsmålstegn ved forholdet mellem fiktion og virkelighed. Nogle af disse spørgsmål rejser sig også i et værk som ”Midnatsbørn” af den indiske Salman Rushdie, hvor hele den store roman tager udgangspunkt i og inddrager historiske begivenheder.

Argentinske Jorge Luis Borges beskæftiger sig ligeledes med forholdet mellem fiktion og virkelighed i sit værk ”Fiktioner”, hvor et lignende rigt katalog af referencer til historiske begivenheder og anden litteratur er en del af fortællingen.

Javier Marías’ amerikanske forfatterkollega Paul Auster inddrager også mange referencer til anden litteratur. Paul Auster har ligesom Javier Marías også arbejdet med oversættelse af store litterære værker (fransk og engelsk). Denne baggrund har givet begge forfatteres værker et tæt forhold til ord, deres oprindelige betydning og oversættelse. Derudover er de begge også enige om oversættelsens vigtighed, oversætterens magt over værket og anbefaler oversættelse af litteratur som den bedste træning i at skrive.