De første digtsamlinger

Citat
”hele vejen til Paris / er dit kys min sky / ingenting usikkert / når du blander dig uden om mig / er regnen mit bur”
”Frihed og sex på rejsen”, s. 43.

Rasmus Nikolajsens debut, digtsamlingen ”Digte om lidt”, fra 2000 og den efterfølgende ”SølvKANIN” fra 2001, er begge delt op i fem dele med hver fire digte.

23192616

Digtene tager ofte udgangspunkt i en detalje – en farve, en hundehvalp, et træk ved den elskede – og udfolder sig i en associerende og dynamisk stil derfra. Alt er i bevægelse og under mulig forvandling. Ofte er detaljen noget, som det lyriske jeg sanser, hvilket forstærker det associative og somme tider nærmest ubevidste præg.

Det er karakteristisk for Rasmus Nikolajsens skrivestil at indsætte ord og talemåder i nye sammenhænge. Stilen er præget af en eksperimenterende tilgang til grammatiske regler, f.eks. leger nogle af digtene med de personlige stedord ’du’, ’jeg’ og ’vi’, som i følgende eksempel fra ”Digte om lidt”: ”Jeg tænker dig om: vi betyder lidt af hvert”. I eksemplet bliver ’dig’ indsat i stedet for ’mig’. Sætningen har den effekt, at det får læseren til at stoppe op ved sætningen, fordi talemåden normalt lyder ’jeg tænker mig om’. Den utraditionelle måde at bruge ord og grammatik skærper læserens opmærksomhed og opfordrer til refleksion over ordenes opbygning og betydning. På den måde udvides rammen for, hvad der kan forventes i læsningen af digtene, og hvad der giver mening.

Det er kendetegnende for Rasmus Nikolajsens digte, at de ofte er skrevet i matematiske systemer. ”Frihed og sex på rejsen” fra 2003 er delt op i fire dele med titler fra bogens titel, dvs. ”frihed”, ”og”, ”sex” og ”på rejsen”. Første afsnit består af digte på hver seks linjer, ”og”-afsnittet er blandet, mens ”sex” består af digte på hver fire linjer. ”På rejsen”-delen består af digte på hver fem linjer, som endvidere er bundet sammen af, at forrige digts slutsætning er næste digts startsætning.

Bogen tematiserer især kærlighed og frihed i forskellige afskygninger. Frihed i forhold til parforhold, frihed i forhold til samfund, konventioner og omverden samt frihed i forhold til sig selv, f.eks. kampen mod at blive fri for sin egen angst samt angsten for at miste den elskedes kærlighed.