Tokes maske

Citat
”Toke kunne se, hvordan afstanden hele tiden blev mindre, kunne allerede mærke slagene, sparkene. Han fortsatte ud over vejen uden at se den bil, der kom lige mod ham. Han hørt kun bremserne hvine, ventede at høre et smæld, mærke et slag og blive hvirvlet op i luften, men bilen skred ud og undgik ham.”
”Tokes maske”, s. 13.

Henrik Nilaus havde allerede arbejdet med et forlæg til ”Tokes maske” på Forfatterskolen for Børnelitteratur, men bogen udkom først i 2008. Året efter blev den nomineret til Orla-prisen uden dog at vinde.

Toke har det svært. Han bliver dagligt udsat for psykisk og fysisk mobning af drengene Mark, Mikkel og Martin. Toke har ingen venner og holder sig mest for sig selv. Han bruger al sin tid og kræfter på to ting: at undgå sine plageånder og at tegne. Toke har en særlig gave. Han kan tegne ting, så de fremstår levende. Når Toke tegner, får han afløb for al sin indestængte vrede. Toke deler sin kærlighed til det at tegne med sin farfar.

Farfaren er kunstner og bor i et kolonihavehus, hvor han har bygget sit eget atelier. Kolonihaven og fællesskabet med farfaren er et frirum for Toke. Et rum hvor han kan være sig selv uden frygt for, hvad andre siger eller gør. Tokes verden styrter derfor i grus, da farfaren pludselig dør.

27218504

Inden farfaren dør, har Toke afgivet et løfte til ham og stiller derfor modstræbende op i en konkurrence, der handler om at tegne og lave en rollespilsmaske. Tokes beslutning betyder, at mobningen tager til. Mark vil nemlig også vinde hovedpræmien. Toke er jaget vildt, og volden og truslerne eskalerer. Mark, Martin og Mikkel skyr ingen midler i deres forsøg på at skræmme Toke fra at deltage i konkurrencen. De brænder endda farfarens atelier ned i et forsøg på at tilintetgøre Tokes maske.

Men midt i kaosset sker noget uventet. Toke får gennem sit arbejde med masken selvtillid og bliver venner med pigen Amina. Med hjælp fra masken og Amina undergår Toke en forvandling. Han gemmer sig ikke længere. Han kæmper. Masken kommer aldrig med i konkurrencen, men i stedet sætter masken Toke i stand til at leve et liv uden frygt.

Tematisk beskæftiger ”Tokes maske” sig med mobning og om at finde styrken til at sige fra overfor mobberne. Men bogen berører også andre emner som f.eks. forholdet mellem fædre og sønner, og hvilke konsekvenser det kan have at presse et barn til noget, det ikke vil.