Genrer og tematikker

Juliane Preislers forfatterskab er præget af en bestræbelse på at sætte den umiddelbare læseoplevelse i centrum. Hun har skrevet alt fra lyrik til børnebøger, dramatik, historiske romaner, psykologiske kærlighedshistorier og meget mere. Svarende til denne genremæssige bredde spænder forfatterskabet stilistisk fra tekster med et avanceret billedsprog til brugen af effektfulde og næsten triviallitterære fortælleformer, som blandt andet ses i Preislers kærlighedshistorier. Spændvidden kan anskues som udtryk for, at den litterære tekst først og fremmest skal være et medium eller gennemgangsled for en lidenskabelig medleven.

Allerede tidligt i sit forfatterskab fremhæver hun magi og musik som de vigtigste paralleller til litteraturens verden: ”Forskellen på tryllekunst og digt er blandt andet, at tryllekunstneren ikke er nogen troldmand – det er beviseligt fup, det han laver. Men hvis digteren nu er en ægte troldmand? (Og det er der nogle digtoplevelser, som kan få én til at mistænke). Ja, så er der jo ikke noget at opdage eller bevise. Så er det bare at se på og forundres og bevæges. Og evnen til at åbne sig for den slags trolddom, er det svært at ”lære” folk. Det ligner musikalitet i den forstand, at der ofte er en vanskelig definerbar blanding af impulser fra indholds- og formsiden. Af savnfølelse, billedkraft og ordenes rytmik, som man kan reagere på, ligesom man kan reagere på forskellig slags musik.” (Juliane Preisler: Fortryllede ligninger – om at forstå digte. Kritik nr. 66, 1984).