Beslægtede forfatterskaber

Juliane Preislers tidlige prosa er blevet sammenlignet med værker af de franske forfatterinder Marguerite Duras og Nathalie Sarraute, der blandt andet undersøger forholdet mellem kroppen og verden i deres litteratur. Især spørgsmålet om jegets forhold til den anden ses også i Preislers forfatterskab, der blandt andet fokuserer på mødet mellem mennesker og på de rørelser, der foregår i det ordløse rum mellem mennesker.

I en dansk kontekst tilhører Preisler samme generation af kvindelige forfattere som blandt andre Pia Tafdrup. De er begge repræsentanter for kvindelige digtere, der debuterede i 1980’erne, og i begge forfatterskaber er der blandt andet fokus på kroppen som en membran, der registrerer forskydninger i forhold til den anden. Skildringer af erotikken ses også i begge forfatterskaber. Der er dog også mange forskelle mellem de to – og i det hele taget mellem Preisler og den kreds af lyrikere, som hun var en del af i 1980’erne. Mens flere af lyrikerne fra 80’erne fastholdt deres lyriske ståsted, eksperimenterer Preisler i årene fremover med flere forskellige genrer og udvikler sig til en forfatter, som især er kendt for sine prosatekster.

Endelig er Juliane Preisler også blevet sammenlignet med Astrid Saalbach, der ligesom Preisler undersøger de små men til tider katastrofale skred i betydninger og relationer mellem mennesker.