Genrer og tematikker

Digteren Per Højholt skulle efter sigende have udtalt, at man som forfatter ”ikke skal tage af hovedstolen”, det vil sige inddrage sit eget liv og egne oplevelser direkte i sin fiktion. Det er der imidlertid mange forfattere, som på vellykket vis har gjort de seneste årtier. Med det selvbiografiske stof, som Jacob Skyggebjerg trækker på i sit forfatterskab, er han en del af denne tendens til autofiktion i den nyere tids litteratur.

I sine bøger har Skyggebjerg ikke blot trukket på en opvækst præget af svigt i en provinsby i ’det mørke Jylland’. Den behandlingsdom, som satte Skyggebjergs liv på standby i fem år, danner ligeledes udgangspunkt for en delvist selvbiografisk roman i forfatterskabet. Foruden sine romaner med autofiktivt islæt har Skyggebjerg også skrevet et kærligheds- og jalousidrama, en kollektivroman og en roman om mobning og midtlivskrise i provinsen.

Mange ting kombineres i den måde, Jacob Skyggebjerg skriver litteratur på. De ofte ret vilde fortællinger indholder både noget følsomt og brutalt. Realistiske og samfundskritiske skildringer sættes sammen med det ironiske og selvhøjtidelige, men indeholder også en sproglig musikalitet og et til tider poetisk billedsprog. Et gennemgående motiv i forfatterskabet er et Danmarksbillede præget af middelmådighed eksemplificeret ved den lille søvnige provinsby, hvor der ikke er megen plads til hverken kreativitet eller sårbarhed.

Allerede ved udgivelsen af sin debutroman var Jacob Skyggebjerg ligeledes inde på, at han ønsker at beskrive forbrugssamfundet og give de dårligst stillede en stemme. En tematik, som også optræder i Skyggebjergs andre romaner: ”Bogen er et opgør med det samfund, en kritik og en sorg over det, et forsøg på at give denne underklasse en stemme. Det er ikke bare arbejdere i den indiske tekstilindustri, som hver dag må bade i ætsende kemikaler for vores billige T-shirts’ skyld. Hele det kapitalistiske samfund er bygget op omkring, at nogen må yde for at andre kan nyde.” (Kasper Schütt-Jensen: Et barn af treholdsskiftet. Jyllands-Posten, 2013-12-06).