Dæmoner og fædre

I Wahls forfatterskab spiller traumatiske barndomsoplevelser ofte en stor rolle. Som toårig fik han selv dobbeltsidig lungebetændelse og var en måned isoleret på sygehuset, hvor end ikke hans mor måtte besøge ham. I hans fantasi blev de anonyme sygeplejersker med ansigtsmasker, kolde hænder og nåle til hekse og dæmoner. En anden traumatisk barndomsoplevelse blev faren, der havde forladt familien.
"At ens far ikke vil vide hvordan man ser ud er uhørt krænkende!" siger Mats Wahl, der selv oplyser, at han har brugt sin egen traumatiske relation til faren i Lille Marie.

De fraværende eller svigtende fædre er gennemgående i forfatterskabet. I den historiske roman Husbonden er farfiguren, Peter Gothberg, farlig og utilregnelig.
I At være John-John er Elisabeths far en bedrager, og John-Johns stedfar er blottet for moralske skrupler.

Også dæmonerne genfindes i forfatterskabet, fx i skikkelse af overlærer Stenberg i I ballon over Stillehavet og Torsten i Lille Marie. Ofte handler bøgerne om personer i en udviklingsproces, hvorunder de kæmper sig fri af dæmonerne og traumerne, som Marie meget bogstaveligt gør.

I et interview har Mats Wahl formuleret sin opfattelse af mennesket sådan: "Jeg tror, at mennesker fungerer som løg, ring ligger uden på ring. På det yderste niveau kan vi ræsonnere vældigt fornuftigt. Jo mere vi arbejder os ind mod kernen, des mere primitiv eller "gammeltestamentlig" bliver vi. Desto letter blive det at gribe til kniven ..."