Genrer og tematikker

Hanne Richardt Becks forfatterskab spænder fra temaer om krigstid og rationeringsmærker til samtid og cyberspace. Fællestrækkene for hendes romaner er en tilstræbt tids- og miljømæssig realisme. Hanne Richardt Beck siger selv om nutidens realismebegreb: “Som man kan se, er realismebegrebet i virkeligheden meget fleksibelt. Men holder det? Til dels. Mest provokerende for en 2003-bevidsthed er måske umiddelbart den-store-historie-i-den-lille-dogmet. Når nu den store historie så åbenlyst flimrer rundt i tusind stykker, skal man vel være idiot for at tro, at man kan sætte den lille og store historie ind i en sammenhæng? Næh! Efter min mening er det faktisk den del af det 'autoriserede' realismebegreb, som giver mest mening. Selv om ‘den store historie’ er meget mere kompliceret i dag, er den der – og den kan godt fortælles.” (Hanne Richardt Beck: Historien om en stork. Politiken, 2003-09-26).

Mange af Hanne Richardt Becks fortællinger rummer en flig af noget halvmystisk eller okkult. Det bliver dog mest brugt som et spændingsopbyggende element, og historierne vender altid tilbage til en realistisk forklaring, for eksempel en psykologisk motiveret grund i romanens univers til at tro på spøgelser eller syner.

Romanerne er gennemresearchede og er gennemtænkt på både det sproglige og historisk dokumenterende plan, og Beck er således meget tro mod de perioder, hun skriver om. Det bliver særligt udfoldet i de romaner, der følger flere generationer, hvor også sproget tilpasses tiden. Denne historiske bevidsthed ses også ved, at der er afsæt i begivenheder som Danmarks befrielse og Berlin-murens fald. Et slående træk er i denne sammenhæng, at det er meget originale og personlige historier, der bliver udfoldet med historien som bagtæppe. Man føler aldrig, at persongalleriet bliver karikerede repræsentanter for en tid.

Hanne Richardt Beck spænder vidt inden for både form og indhold, men et grundtræk er, at der i hvert værk er en ambition om distinkte tidsbilleder, men også plads til refleksion og udfoldelser vedrørende nutidens politiske og kulturelle status.