Kilder citeret i portrættet

Kilder

Frøytlog, Bente:
En slående kandidat. Dagbladet, 2000-01-24.
Geijerstam, Ingela af:
Jag är duktig på att göra ingenting. Albert Bonniers Förlag. 2002.