Digteren, kritikeren og den abdicerede konge

En af Nabokovs vigtigste og mærkeligste romaner er desværre ikke blevet oversat til dansk. Det drejer som om den eksperimenterende roman “Pale Fire” fra 1962, som han skrev i Schweiz. Bogen blev rakket ned af anmelderne, da den udkom. Mange mente, at den ikke kunne læses, og at den ødelagde enhver nydelse for læseren, fordi den var så teknisk kompliceret og underlig i sin konstruktion. Men som den amerikanske litteraturforsker Richard Rorty skriver i et forord til bogen, er den senere blevet en klassiker og udmærker sig ved at være: “the work of one of the most powerful imaginations of our century.”

“Pale Fire” er en noget atypisk roman, hvis man overhovedet kan kalde den en roman. Den består af et langt digt, skrevet af den fiktive forfatter John Francis Shade. Digtet er rammet ind af et forord og en 227 siders lang kommentar af den ligeledes fiktive – og lettere psykotiske kritiker – Charles Kinbote. Det er en eksperimenterende roman, hvor det fortællende plot ikke så meget findes i digtet, men mere i den efterfølgende kommentar. Digtet, der deler titel med bogen, er inddelt i fire cantos på i alt 999 strofer med enderim. John Francis Shade mangler kun en enkelt strofe for at færdiggøre digtet, da han ved en fejltagelse skydes ned af en sindssyg person, der forveksler ham med hans nabo. Charles Kinbote, der er ven med forfatteren, udgiver digtet posthumt med sine egne kommentarer og forord.

Bogens plot er dobbelt. Den ene del består af digtet for sig selv med dets egen handling. Den anden del er Kinbotes fortælling i forordet og særligt i kommentaren. En kommentar der egentlig skulle handle om digtet, men som i langt højere grad handler om Kinbote selv. Det er i kommentaren, at det egentlige indhold i bogen er. Det er her, Kinbote folder sig ud, og det bliver tydeligt, at han er den egentlige hovedperson i bogen. I kommentaren stifter vi også bekendtskab med en person kaldet Charles Xavier, den sidste konge af Zembla. Nu ekskonge fordi monarkiet i dette fiktive land (Zembla) er blevet omstyrtet. Efterhånden går det op for læseren, at denne forhenværende konge er Kinbote, og at han havde håbet, at digtet handlede om ham og hans historie. Men en skuffet Kinbote/Xavier må erkende, at digtet handler om Shade selv og dennes familie.

Kinbote har mange ligheder med Humbert Humbert (hovedpersonen i “Lolita”), og man kan se, at flere af grundtemaerne i Nabokovs forfatterskab bliver ridset op i “Pale Fire”, selvom denne er meget mere sofistikeret konstrueret. ”Pale Fire” er på mange måder en roman om at finde sig til rette i en tilværelse som emigrant, og at acceptere livets tilfældigheder.