Genrer og tematikker

Storm P. har i sit professionelle virke bevæget sig inden for mange forskellige fag. Og som tegner har han bevæget sig inden for næsten lige så mange genrer; han var bladtegner og billedkunstner, illustrator og tegner, og det har givet et alsidigt udtryk, om end Storm P.s karakteristiske streg ikke fornægter sig.

Hvad end det er striber eller fluer, antager de et skævt blik på hverdagen og sproget og udstiller dets dobbeltheder. Livets store, eksistentielle spørgsmål tages op og behandles med humor. Men striberne skal ikke kun få sin læser til at smile, de skal også give stof til eftertanke. Det er også kendetegnende for Storm P.s arbejde, at han udstillede og undersøgte alle samfundslag – fra borgerskabet til vagabonderne – og kastede sit kærlige og komiske blik på dem. Han var både samfundssatirisk- og kritisk, som det bl.a. kommer til udtryk i den kendte dagbladsserie ”Opfindelserne”, som var tegninger af maskiner og apparater, der lavede sjov med at gøre hverdagen nemmere, men egentlig gjorde det modsatte. Ifølge Storm P. Museet brugte han serien til at antyde sin kritik af den fremskridtstro, der var i begyndelsen af århundredet.

Han har både arbejdet med den satiriske og enkle stil med stilistiske skraveringer som det f.eks. ses i ”Peter og Ping” og med den naivistiske og farverige stil som maler. Storm P. har en meget karakteristisk streg, der er let at genkende. Som ung overvejede Storm P., om han skulle blive professionel kunstner eller fortsætte som selvudlært, satirisk tegner. Han valgte som bekendt det sidste. Ifølge Storm P. Museet så den kendte billedkunstner Thorvald Bindesbøll Storm P.s tegninger og rådede ham efter sigende til ikke at søge ind på Kunstakademiet. Han ønskede nemlig, at Storm P. ville fortsætte med at tegne på sin egen ’uskolede’ måde.