Kilder

Web

Faktalink.dk
EMU - Danmarks Læringsportal

Podcast

En podcast om kanonforfatterne
Kanon14 er produceret af Lydtid. Materialet er blevet til i samarbejde med Dansklærerforeningen og Matematik- og Læsevejlederforeningen.