Alene i Berlin

Citat
”Hun fattede omgående, at han med denne første sætning fra og med i dag og i al fremtid havde erklæret krig, og hun vidste, hvad det betød: En krig mellem dem på den ene side, et par små, stakkels arbejdere, der kunne blive udslettet på grund af et enkelt letsindigt ord – og på den anden side Føreren, partiet, hele det enorme statsapparat i al sin magt og vælde med trefjerdedele, nej, fire femtedele af den tyske befolkning bag sig.”
”Alene i Berlin”, s. 184.

Sin sidste store roman, ”Jeder stirbt für sich allein” (”Alene i Berlin”, 2012), skrev Hans Fallada i en nedbrudt fysisk tilstand i 1947 med en intens tilblivelsesproces på kun fire uger. Fallada døde tre måneder efter romanens udgivelse.

Romanen er delt op i fire dele og handler om det modstandsarbejde, som det berlinske arbejderægtepar Anna og Otto Quangel kastede sig ud i i årene 1940 til 1942. Romanen er således baseret på historiske begivenheder. Den første del kredser om ægteparret, der modtager nyheden om, at deres søn er omkommet ved fronten. De begynder herefter deres kamp ved at skrive kritiske budskaber og opråb på postkort, som de lægger i trappeopgange rundt om i Berlin. Men også beboerne i deres egen opgang fylder i denne del. På den måde skaber Fallada en miniature af den almindelige tyske befolkning og af den angstkultur, der på forskellig vis omfatter alle romanens figurer.

50730158

Anden del følger Gestapos efterforskning af den postkortskrivende forbryder. Her er kriminalassistent Escherich den centrale figur. Escherich er en dygtig efterforsker, men må i første omgang se langt efter at fange det snu ægtepar, hvorfor Escherich presses kraftigt af sin ubehagelige overordnede i Gestapo. Derfor vælger Escherich i sidste ende at ofre den lille fisk Enno Kluge for at redde sig selv ud af vanskelighederne. Det bliver samtidig starten på Escherichs indre fortabelse. I tredje del går det efter to års indædt modstandskamp galt for ægteparret Quangel. Escherich kan endelig møde den mystiske forbryder. Men mødet med Otto Quangel bliver også dråben, der får bægeret til at løbe over for Escherich, der ikke kan leve med sit eksistentielle hykleri og ender med at skyde sig en kugle for panden.

Fjerde del skildrer den pinefulde og fornedrende sidste tid, som ægteparret gennemlever i Gestapos varetægt og den skueproces ved den såkaldte Folkedomstol, som dømmer ægteparret til døden ved halshugning.

Foruden at rumme krimiens umiddelbare spænding leverer romanen et uhyggeligt billede af et samfund, hvor menneskeligheden kun står tilbage som enlige tuer i et hav af ideologisk afstumpethed og brutalitet. Midt i det værdimæssigt forarmede og degenererede samfund, hvor man gør alt for ikke selv at komme i fedtefadet, bliver arbejderparrets modstand en gribende og grum historie om anstændighed og mod.

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Bøger, der minder om "Alene i Berlin"