Genrer og tematikker

Hans Falladas værker forbindes i en tysk sammenhæng med betegnelsen ”Neue Sachlichkeit” (ny saglighed). Betegnelsen svarer til den danske socialrealisme og er med andre ord en bred betegnelse, der dækker en stil, der i kølvandet på ekspressionismens mere utopiske ambitioner ønsker at komme ned på jorden og tale den virkelige verdens sag med en detaljeret og realistisk udtryksform. Det handler om at indfange den moderne hverdag og almindelige menneskers liv. Denne realistiske ambition præger i den grad Hans Falladas samlede værk. Og det bliver særligt tydeligt, når man også bemærker, i hvor høj grad Falladas eget liv er flettet sammen med hans litterære værker. Foruden de store socialrealistiske romaner har Hans Fallada også skrevet en række børnebøger, noveller og eventyr.

Det helt markante tematiske omdrejningspunkt for Falladas liv og værk blev dog Weimar-republikkens sammenbrud og de 12 års nazistiske herredømme i Det Tredje Rige. Overalt i hans bøger spores indignationen, og der skrives ofte også med en sarkastisk ironi om nazismens ’fortjenester’ og ’fortræffeligheder’. På den måde får magtesløsheden og mismodet en modvægt og fortællingerne en livgivende kritisk brod.

På den måde er forfatterskabet tæt forbundet med sin samtid og forfatterens egen person som en eminent katalysator af det samfundsmæssige og menneskelige sammenbrud, der kendetegner Tyskland i 1930’erne og 1940’erne. Som Fallada konstaterer det i sin fængselsdagbog fra 1944: ”Jeg har levet et liv som alle andre, i den store masse, almindelige menneskers liv. Og for så vidt vi ikke var partimedlemmer, bestod vores liv i Det Tredje Rige nu engang af trakasserier, af lutter små kampe, der skulle udkæmpes, for at vi kunne opretholde livet.” (”I mit fremmede land”, s. 245). Og netop ved sin insisteren på det almindelige, nære og personlige i denne så ualmindelige periode hæver forfatterskabet sig op over sin egen tid med sin uafrystelige måde at sætte et menneskeligt ansigt på konsekvenserne ved udgrænsningens uretfærdighed og undertrykkelsens uhyrligheder.