Heroin chic

Citat
”En junkie bliver mere og mere som et foster, grå og mager og fuldstændig afhængig af strengen, som holder den i live. Ikke at jeg var en junkie, selvfølgelig ikke. Jeg var Klokkeblomst på heroin, Sølvvinger og sølvpapir og indhyllet i stjernestøv og røg, gjorde det nogen forskel? Jeg skulle nok klare det. Jeg skulle nok fucke det op, jeg kunne stadig nå at vende om, det var allerede for sent.”
”Heroin chic”, s. 120.

Hovedpersonen i Maria Kjos Fonns roman ”Heroin chic” fra 2020 (”Heroin chic”, 2022) er Elise, der umiddelbart har verden for sine fødder. Hun vokser op i et godt hjem i Oslo, er smuk, klog og en talentfuld sangerinde, og alligevel brister tilværelsen. Elise drømmer om at være vægtløs og forsvinde og begynder at kontrollere sin kost i en grad, så hun til sidst stort set intet spiser. Da hun indleder et seksuelt forhold til den ældre korleder Philip, eskalerer anoreksien, og da han begynder at give hende nervedæmpende medicin, bliver overgangen til et egentligt misbrug ikke svær. Mødet med musikeren Joakim åbner døren til et massivt blandingsmisbrug med bl.a. heroin og amfetamin, og her opnår hun endelig den tilstand, hun har længtes efter.

62363142

Romanen tematiserer ungdomslivet, og hvor svært det kan være selv for privilegerede unge at definere sig selv og håndtere omverdenens krav. Elise møder udfordringerne med kontrol. Hun kontrollerer sin vægt og måler sin mad, og senere måler, vejer og docerer hun sine stoffer. Spiseforstyrrelse og misbrug er centrale temaer, ligesom romanen giver et indblik i det sociale system og en misbrugsbehandling, der ikke slår til. Et andet centralt tema er forældrenes afmægtige forsøg på at redde datteren ud af stoffernes klør, der til sidst på paradoksal vis får moren til at blive medafhængig og sørge for datterens stoffer.

Elise er romanens fortæller. Fortællestilen er fragmentarisk og består af mange sceniske tekststykker, der pendulerer frem og tilbage i tid, hvilket giver læseren en fornemmelse af tidløshed. Som om det hele er et stort miskmask, og der ikke er noget nu og slet ikke nogen fremtid at holde fast i og drømme om. På den måde får læseren en følelse af at være midt i Elises kaos. Centralt for romanen er endvidere, at den tematiserer Elises deroute uden at give nogen forklaringer. Elise har ikke selv svaret, men giver et indblik i det sammensurium af små skred og bump på vejen, der til sammen kommer til at blive betydende: Teenagepigens forvrængede selvbillede; hendes manglende evne til at definere sig selv, når omverdenen har så store forventninger; det seksuelle forhold til korlederen, der kan ses som et decideret (magt)overgreb; at korlederen begynder at give hende nervedæmpende medicin, med videre.

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Bøger, der minder om "Heroin chic"