Genrer og tematikker

”Historien er levet af både mænd og kvinder, men kvinder er oversete i historiebøgerne, og skal vi opnå ligestilling i vores tanker og handlinger, har vi alle brug for en større historisk bevidsthed om kvinders liv.” Sådan skriver Gry Jexen i forordet til ”Kvinde kend din historie”, der netop udvider historiefortællingen om de oversete kvinder.

Der er de senere år kommet stor opmærksomhed på at skrive kvinderne ind i historien, som traditionelt set primært handler om mænd. Og dermed endelig give halvdelen af befolkningen den plads i historien, som de fortjener. Gry Jexen lægger sig med ”Kvinde kend din historie” i den bevægelse, men til forskel fra mange andre forfattere formidler hun ikke kun litterært. Hendes projekt begyndte som en Instagram-profil, fortsatte som en podcast, blev til en voksenbog og siden en børnebog. På den måde formidler hun til læserne og lytterne, der hvor de er. Som hun selv nævner, så er det oplagt at lave historisk og fængende indhold på sociale medier, hvor vi i forvejen bruger tid og opmærksomhed: ”Sociale medier bliver jo beskyldt for at være fordummende og tidsspilde, så hvorfor ikke byde ind med noget, der rent faktisk gør en klogere?” (Karen Sofie Egebo: Det handler om at give kvinder den plads i historien, de fortjener. Kristeligt Dagblad, 2020-04-18).

Videre endnu fortæller Gry Jexen, at hun har inddelt ”Kvinde kend din historie” i temaer i stedet for at lave en kronologisk gennemgang, da hun gerne vil bryde grænserne for, hvordan historie kan formidles. Det er menneskelige temaer, som også er del af modernes menneskers liv, og hun er optaget af at give så mange forskellige stemmer som muligt plads.

Gry Jexen skriver om kvinders ret til egen krop og lyst, til viden, indflydelse, uddannelse, og også om aspekterne i – og forholdet mellem – kønskamp og klassekamp. Hun skriver med historisk overblik og kildehenvisninger, men har for formidlingens skyld udeladt en masse historiske mellemregninger. Som sådan er ”Kvinde kend din krop” en lettilgængelig fagbog, der kan læses af alle.

I oktober 2022 blev Dansk Kvindebiografisk Leksikon tilgængeligt online på kvindebiografiskleksikon.lex.dk, og det er er oplagt sted at fortsætte læsningen og inspirationen, hvis man er blevet nysgerrig på mere kvindehistorie.