Kilder citeret i portrættet

Damsgaard, Ditte: Fremmedelement i kernefamilien. Dagbladet Information, 2016-12-02.
Daugaard, Solveig: Afsporet voksenliv. Dagbladet Information, 2017-02-04.
Johansen, Anna: Det afklarede lykkeland findes ikke. Samlerens bogklub, april 2017.