Introduktion

Erik Aalbæk Jensen (1923-1997) er nørrejyde. Den Vendsyssel-egn, han voksede op i, var stærkt præget af landbrugskrisen og af dens ideologiske brydninger. Indre mission stod stærkt, men den unge Aalbæk Jensen modtog sine vigtgste impulser fra hjemmets kristne humanisme (faderen var skolelærer) og fra 30´ernes kulturradikalisme.

Efter studentereksamen begyndte han at læse teologi i Århus, siden fortsattes studierne i København. Allerede i Århus var han gået ind i modstandsarbejdet, og i hovedstaden kom han med i Studenternes Efterretningstjeneste. Han blev taget af tyskerne under en aktion i 1944 og tilbragte krigens sidste måneder i KZ-helvedet Dachau, som han slap ud af i en af Folke Bernadottes berømte ´hvide busser´.