Beslægtede forfatterskaber

Luka Holmegaard fremhæver selv lighederne med David Foster Wallace og Lorrie Moores forfatterskaber. Hen siger: ”Deres karakterer forvilder sig tit ind i et lokkende ferieunivers, der så bliver til en slags forlystelsesørken, de ikke rigtig kan slippe ud af igen.” (Anna Raaby Ravn: ”Ferien er en skrøbelig tilstand”. Information, 2015-08-22). Holmegaards sommerunivers er ligeledes fuld af lyst og melankoli, som kan sidestilles med forlystelsesørkenen. Agnes oplever en sommer, der dels er en evighed af nutid, hvor vin og lethed styrer, dels ender med tab af kærlighed.

Holmegaards undersøgelse af flokken, særligt det typisk kvindelige i en flokdynamik, kan minde om Hanne Højgaard Viemoses undersøgelse i debuten ”Hannah” (2011) af, hvad der afgør en kvindes kvindelighed. Begge forfattere skriver om kvinder, der forelsker sig i hinanden, uden at det gør romanerne til formulerede bekendelser af seksualitet. De fortæller begge historier fra et jeg, hvor en fortælling udfoldes uden tydelig begyndelse og slutning. En kronologisk forankring i tid og rum er ikke bærende. Det er sproget, sansninger og realistiske observationer. Sprogligt adskiller de to forfatteres debutromaner sig dog fra hinanden. Højgaard Viemoses tone er rå. Hendes fortæller er både sjov og barsk, og hun bruger en del aussie-slang. Holmegaards sprog er poetisk og stiliseret iblandet en del overraskende sproglige billeder. Perspektivet i de to romaner er også forskelligt. Selvom Hanne Højgaard Viemoses kvindelige jeg indgår i flere grupper, undersøger forfatteren det kvindelige på et individuelt plan, mens Holmegaard netop skriver om det kvindelige i flokken.

Den helt store ekspert i underspillet drama er den danske forfatter Helle Helle, og da ”Emma Emma” netop er en roman, hvor der på handlingsplanet ikke umiddelbart sker meget, tænker man uvilkårligt på det Helle Helleske univers. Hun skriver også korte romaner om kvindelige hovedpersoner, der ofte er passive og lidt vage. Hendes hovedpersoner har generelt svært ved at handle, ligesom Agnes også virker handlingslammet. Helle Helles fiktive miljø er dog helt anderledes end det miljø, der skildres i ”Emma Emma”.