Genrer og tematikker

Luka Holmegaards debutroman ”Emma Emma” er en realistisk fortællingroman om en ung pige, der er ved at gå i opløsning i en hed sommer, mens hun forelsker sig i sin veninde. Trods det homoerotiske tema byder romanen ikke på hverken lesbiske erkendelser eller andre formulerede bekendelser af seksualitet. Det erotiske og kærligheden beskrives mere som noget flydende, der gør, at Agnes sagtens både kan elske Anton og Emma, uden at hun behøver at bekende sig til en bestemt seksualitet. Det lægger kimen til en gennemgående tematik i forfatterskabet: undersøgelsen af kønsidentitet, transkønnethed, seksualitet, krop, normer og den binære kønsstruktur.   

I ”Emma Emma” Forfatterens ærinde har da også været noget andet. Det er det gruppedynamikken, flokken, hen vil undersøge., så selvom hen selvfølgelig er optaget af Emma og Agnes’ relation, er romanens andre piger lige så væsentlige. Selv siger forfatteren om dette motiv: ”Men der er flere unge kvinder med i bogen end de to - Sophy, Juliane og den fraværende Linea, ligesom Anton jo også går ud og ind af billedet - for jeg har været endnu mere optaget af et andet motiv: Unge kvinder i flok og flokke i det hele taget.” (Lisa Garsdal: Med flokdyrets blik. Politiken, 2015-08-09).

RSåledes giver romanen en skildrering af flere piger og en enkelt dreng og deres indbyrdes relationer og forhold. Det er ikke individet, og hvordan det kan træde ud af flokken for at realisere sig selv, der er i fokus. Det er en undersøgelse af pigernes indbyrdes relation, hvor de spejler og påvirker hinanden, deler tøj og læbestift og udveksler minder og erfaringer. Det er det grænseløse og anonyme ved at være en del af en flok, forfatteren belyser. Selv siger Holmegaardhen, at hen undersøger kvindeflokken: ”Fra et sted hvor man kan være udskiftelig med hinanden og måske ikke kan skelne sig selv fra de andre. Hvilket kan være helt vildt fascinerende, fordi man er befriet fra en jegtyngde og i stedet har en fællesskabsfølelse. Men samtidig skræmmende fordi det bærer en vis anonymitet i sig - man kunne jo forsvinde i mængden.” (Lisa Garsdal: Med flokdyrets blik. Politiken, 2015-08-09).

Tematisk kredser ”Emma Emma” også om tiden – sommerferiens tid, som er løsrevet hverdagens faste rammer. Hverken sommerferietid eller tid, der styres af pligter, beskrives som ideelle tider.”Look” udforsker tøjets betydning for kønsidentitet og vores gængse opfattelse af det binære køn, en undersøgelse, der fortsætter og udfoldes yderligere i ”Havet i munden” og ”Hund, stille”. Uanset tematik giver Luka HolmegaardDe undersøges, uden at der giveikkes klare svar, hen stiller spørgsmål og lader det op til læseren at konkludere. Tiden er i det hele taget en vanskelig størrelse, som Agnes også siger i romanen: ”Hvad angår min fremtid, synes den mest af alt at bestå af tid, og den har jeg meget svært ved at finde ud af, hvordan fungerer.” (s. 104).

Et andet fremtrædende træk ved Luka Holmegaards debutroman forfatterskab er sproget. Der er noget næsten lystfyldt over det – både når hen skriver realistiske romaner og poetiske digte.i de realistiske Luka Holmegaards sprog er præcist og billedrigt, reflekterende og flygtigt, og det passer godt til de mangen tankestrømme, der går igen i forfatterskabet. som bogen fremstår som.  beskrivelser af blomster og kager og i de overraskende sprogbilleder. Realismen, den visuelle prosa og de overraskende sprogbilleder kendetegner alleogså Holmegaards udgivelser uanset genre. Patchwork-stilistikken, der er særligt fremtrædende i ”Look”, går således igen både i hens romaner og digte. Holmegaard skriver tekstbidrag til Forfatterskolens afgangsantologi 2013. I den korte tekst ”Citroner, Appelsiner, Kop og Rose” skriver Holmegaard om et jeg, der cykler i byen, køber ind i et supermarked og mødes med en ung mand ved navn Yan. Teksten er ikke en sammenhængende fortællinger, men snarere punktnedslag for at indfange en årstid, en gruppe, kropslige oplevelser, sprog, identitet, kærlighed, tid, stilhed eller køn.  i et forår, hvor jeg’et forelsker sig. I korte, præcise sætninger indfanger Holmegaard også her varmen, lyset, blomster og tingenes mønstre.