Kilder citeret i portrættet

Kilder

Thing, Morten:
Efterskrift. Dansk udgave af kapitel i russisk bog: Предисловие. Ханс Кирк и Мартин Нильсен: Протсесс по делу Скавениуса [Predislo-vie, Hans Kirk i Martin Nilsen: Protsess po delu Skaveniusa] (Moskva, 1999, s. 7-26).