Baggrund

Citat
”Hvad du har kundgjort, mente jeg, har aldrig magt – du er dog dødelig – at sætte ud af kraft uskrevne, uforgængelige guddomsbud. Ej fra i dag, ej fra i går – til evig tid de lever, ingen heller ved når de blev til. For menneskepåfund har jeg ej så stærk en frygt at jeg vil bryde dem og lide straf fra Gud. Jeg skal jo dø engang, det ved jeg, enten du udstede forbud eller ej.”

Sofokles blev født ca. 496 f.kr. i en forstad til Athen. Han kom fra en rig familie og blev højtuddannet i klassiske kunstneriske discipliner som sang og dans. Han blev kendt for sin ynde og skønhed og som 16-årig valgt til at lede et drengekor, der skulle hylde grækernes sejr over perserne i et vigtigt søslag, der stoppede den persiske invasion af Grækenland. I 469 f.kr. debuterede han som tragediedigter, og hans (ukendte) debut vandt over den gamle tragediemester Aischylos i de dionysiske festspil. Siden blev det til 18 førstepræmier ved festspillene og aldrig en lavere placering end nummer to.

Vi kender i dag til titlerne på 120 stykker, som Sofokles producerede i sin livstid, selvom det desværre kun er syv, der har overlevet tidens tand. De kendteste er de såkaldte Thebiske stykker: ”Kong Ødipus”, ”Ødipus i Kolonos” og ”Antigone”. Stykkerne bliver fejlagtigt nogle gange betegnet som en trilogi, selvom de er produceret med mange års mellemrum og aldrig var tænkt sådan.

Sofokles havde i sit liv forskellige politiske embeder i Athen. Omkring 443 f.kr. blev han valgt som skattemester i byen, og to år senere blev han valgt som general – et embede med både statslige og militære pligter. Han deltog bl.a. i felttoget mod østaten Samos i det Ægæiske hav. I 413-412 f.kr. blev han medlem af en krisekomité, nedsat under den Peloponneniske Krig.

Sofokles blev gift med Nicostrata, med hvem han fik sønnen Iofon, der også blev dramatiker, og som senere havde et retsligt opgør med sin far. Han fik også en søn kaldet Ariston med en kvinde fra byen Sikyon, og derudover tre andre sønner, som vi ikke kender nærmere til. En del af de gamle kilder omtaler ham også som homoseksuel med affærer med unge tjenerdrenge. Sofokles nåede den imponerende alder af omkring 90, før han døde i 406 f.kr.