Maj måneds katte

Illustration fra Halfdans ABC. . Copyright: Illustration Ib Spang Olsen.
Illustration fra Halfdans ABC.
© Illustration Ib Spang
Olsen.

Maj måneds katte hedder et litografi af Ib Spang Olsen, som mange sikkert kender. Det er det samme motiv som illustrationen til M, rimet om Maj måneds katte, i Halfdans ABC.

Det adskiller sig en smule fra illustrationen: der er flere katte, en lille pige titter frem i vinduet, skumringstimen er mere blå. Og det er mere bearbejdet end illustrationen i bogen. Det interessante er, at illustrationen i bogen har det samme selvstændige liv som litografiet. Begge majstemningerne er billeder i sig selv, hvad enten det drejer sig om kunst på væggen eller om en illustration i en bog.

Ib Spang Olsen har aldrig valgt side men altid vekslet mellem fri grafik og illustrationer for børn og voksne. Der er heller ikke nogen væsensforskel på Ib Spang Olsens billeder for voksne og for børn. For ham er der ingen grænseoverskridelse i at tegne til børn. "Børns fantasi er som de voksnes," siger han, "kun er deres referencerammer og billedmæssige erfaringer mindre, og det må man naturligvis tænke på, når man tegner til børn."

Der er også noget andet, de to billeder har til fælles. De er begge originaltryk, om end fremstillet med hver sin grafiske metode. Der er ikke noget usædvanligt i, at kunstbilledet er et stykke originalgrafik. Det særlige er, at illustrationen i bogen også er det.

For at undgå den gængse reproduktions tekniske forringelse af den originale tegning, har Ib Spang Olsen udviklet en trykmetode, som han kalder heliografi. Der er tale om en variant af det almindelige offsettryk, som benytter sig af litografiske principper. Den originale tegning findes altså slet ikke. Det er selve bogen, der er originalen.

Endelig har de to billeder noget helt tredje til fælles. Det er billeder, man tager for givet, fordi de umærkeligt rammer ens egen oplevelse. Der hviler en sagtmodig yndefuldhed over billederne. De er upretentiøse, ikke anmassende og afgrænsede, men antydende og hvilende i sig selv. Det er ikke billeder, man tænker meget over. De er der bare.

De er gledet ind i bevidstheden, måske mest af alt som selvfølgelige udtryk for noget dansk. Som Ib Spang Olsens andre billeder også er det. Danske - for ikke at sige sjællandske - landskaber og huse, al naturens kogleri - nisserne, troldene, mosekonen - regnen, blæsten, solen, de legende børn. Tegnet med en oprigtig forundring og glæde over det nære, det man kan gribe, hvis man har øje for det.