Beslægtede forfatterskaber

I de første ti år efter Dorrit Willumsens debut var dansk litteratur præget af kvindelige forfattere, der lige som Dorrit Willumsen massivt satte fokus på kvinder, kvinders følelses- og tankeverden og på de sociale og kønsmæssige problematikker, de stod midt i. Blandt dem var Vita Andersen, Dea Trier Mørch og Suzanne Brøgger, og de skrev – måske – fortrinsvist for et kvindeligt publikum. Dorrit Willumsens værker fra den tid kan dog ikke ensidigt ses som et indlæg i kønskampen. For hende handler det først og fremmest om at skildre det psykologisk indviklede spil mellem mænd og kvinder, og her er blikket mere modernistisk end kønspolitisk. Herved ligner hun sin samtidige kollega Kirsten Thorup. Feminist kan man dog godt kalde Dorrit Willumsen, og hun besidder en stærk arv fra den britiske forfatter og feminist Virginia Woolf. Det ses helt konkret i Dorrit Willumsens erindringsværk ”Pligten til Lykke”, hvor hun må sidde i køkkenet og skrive, samtidig med at hun passer hus og børn, og hun længes efter at få sit eget værelse, hvor hun kan få arbejdsro, præcis som Virginia Woolf gjorde det i ”Eget værelse” (1929). 

I det senere spor i forfatterskabet fra 1980’erne og frem bevæger Dorrit Willumsen sig ind på et felt, der fortsat præger dansk litteratur: Den historiske roman. Udover Dorrit Willumsen er blandt andre Hanne Reintoft, Maria Helleberg, Jette Kaarsbøl, Majken Bloch Skipper, Helle Stangerup, Mette Winge, Hanne Marie Svendsen og Anne Lise Marstrand-Jørgensen markante repræsentanter. De kvindelige forfatteres historiske romaner kan ses som en fortsættelse af 1970’ernes projekt: Et af formålene med dem er nemlig at skrive kvinderne ind i verdenshistorien, fordi den hidtil har været domineret af mænd. Ifølge Dorrit Willumsen selv er det dog den danske forfatter Herman Bang, der har inspireret hende mere end nogen andre. Da hun i sin tid læste ”Ved Vejen” blev hun nemlig så imponeret af hans evne til at beskrive mennesker som produkter af deres livsvilkår, at hun besluttede sig for at forsøge at gøre ham kunsten efter. (Mai-Britt Willadsen: Marie af Dorrit Willumsen. Litteratursiden.dk, oktober 2002).