Mount København

Citat
"Jan Peter Lassens forvandling fra menneske til fugl tiltrak sig en del opmærksomhed… De første år efter sin operation rejste han konstant rundt og deltog i opvisninger, talkshows og alle mulige andre arrangementer."
"Mount København", s. 59.

"Jeg fik ideen en morgen for 12-13 år siden. Jeg kom gående hjem over Knippelsbro. Sydpå, for enden af kanalen, havde skyerne samlet sig, så det så ud som om, der lå et gigantisk bjerg et sted i nærheden af Avedøre. Det var en inspirerende tanke at forestille sig, hvilke konsekvenser, det ville have og hvilke muligheder, det ville rumme." (Interview med Forfatterweb, 2010-12-16). 

45996573

Sådan fortæller Kaspar Colling Nielsen om idegrundlaget bag sin spektakulære debut "Mount København" fra 2010. 

Tankeeksperimentet i denne er, at den danske stat "engang" besluttede at bygge et enormt bjerg i udkanten af København; et projekt som tog 200 år. Vi befinder os med andre ord i et nutidigt København, som tager sig markant anderledes ud end det reelle. Et enormt floddelta spreder sig fra Valby og gennem Sjælland. En række dyrearter, heriblandt bjerggeden, er igen blevet normale i København. Fauna og vejrforhold har forandret sig drastisk som funktion af bjergets indvirkning, og Danmark er blevet markant bedre til cykelløbenes bjergetaper.

Bogen består af 17 fortællinger, som befinder sig langt fra det normale og realistiske. Hvert kapitel indledes af et (kontra-)faktuelt afsnit om de forandringer, som bjerget medfører, som mere eller mindre løst forbindes med den efterfølgende fortælling. I disse præsenteres en række sælsomme karakter, som f.eks. præsten, der modtager madopskrifter fra Gud, en 32 millioner år gammel munk, som er ansvarlig for himmelens udformning og lægen, der lader sig omoperere til fugl. Ikke mindst metamorfosen er et gennemgående tema i "Mount København", hvor mennesker kan tage form af både kompostdynger, skovsøer, katte eller vampyrer i et persongalleri, der er ligeså rablende, som det er rabelais’k.

Kaspar Colling Nielsens debut er en ambitiøs, unik og genrenedbrydende samling fortællinger. Det utopiske blander sig med det dystopiske – og til tider samfundskritiske – i skildringen af Københavns menneskeskabte bjerg, og de groteske skæbner, som tager form i dets skygge.