Baggrund

Citat
“Nu har han låst hænderne sammen og kløver brølende den frostklare luft. Men det hjælper ham ikke: smak! smak! smak! Pogoda er hurtig på næverne: Stalddrengens mule er allerede helt smurt ind i blod, et øje er forslået, næsen lækker en rød suppe. Purpurrøde dråber flyver, glimter som rubiner i vintersolen, falder på den nedtrampede sne.”
”En opritjniks dag”, s. 18.

Vladimir Georgijevitj Sorokin blev født den 7. august 1955 i Bykovo, en lille by uden for Moskva, Rusland. Sorokin har selv beskrevet sin barndom som ensom og isoleret. Han ser sin oplevelse af total fremmedgørelse over for verden som en af de vigtigste drivkræfter i sit forfatterskab. Som han udtrykker det i et interview:

”Jeg havde en grundlæggende følelse af, på et meget tidligt tidspunkt, at være droppet ud af verden. Jeg havde en følelse af at være adskilt fra resten af verden af en slags glasvæg – og den fornemmelse begyndte på et meget tidligt tidspunkt og har overhovedet ikke ændret sig siden min barndom. (…) Jeg tror at litteraturen er en måde at overvinde afgrunden mellem sig selv og resten af verden på (…) Det forekommer mig at en person, som er rigtig rask – psykisk rask – ikke ville føle noget behov for at skrive.” (Interview med Sally Laird, Voices of Russian Literature: Interviews with Ten Contemporary Writers, s. 157).

Sorokin gjorde sin entre i Moskvas kunstneriske og litterære illegale undergrund i slutningen af 1970’erne, der var en tid præget af stagnation, undertrykkelse og streng censur. Han begyndte sin karriere som billedkunstner og tilhørte en gruppe af konceptkunstnere, der i deres værker gjorde op med sovjetstyrets ideologiserede æstetik og afdækkede dets løgne og hykleri. På dette tidspunkt begyndte Sorokin også at skrive, og i midten af 1980’erne havde han opnået status som en nøglefigur i den sovjetiske litterære undergrund. Sorokin kunne imidlertid ikke få udgivet sine værker officielt i Sovjetunionen, hvor de var forbudt indtil 1989, men kun i uofficielle udgaver, der cirkulerede rundt i den litterære undergrund.

I 1985 udkom Sorokins første roman ”Otjered`” (der betyder køen på dansk) på et forlag i Paris. ”Otjered`” udkom først i 1992 i Rusland, et år efter Sovjetunionens sammenbrud. Sorokin har i løbet af de efterfølgende to årtier fået udgivet en lang række romaner, noveller, teater- og filmmanuskripter samt en libretto til en opera. 

Sorokin har for længst slået sig fast som en uomgængelig skikkelse i russisk litteratur. Han har bragt sindene i kog hos mange med sine chokerende og provokerende romaner, der ikke går af vejen for udpenslende skildringer af diverse kropsfunktioner, vold og sex. Samtidig fungerer hans værker som en harsk samfundskritik og satire. Sorokin er en udtalt kritiker af det Rusland, Vladimir Putin har skabt, og han er da også faldet i unåde hos de russiske magthavere for sine synspunkter. Dette er kommet til udtryk ved, at hans bøger er blevet brændt offentligt af Putins ungdomsorganisation ”Vi der går sammen” (nu ”Vore egne”), som i folkemunde også går under navnet Putinjugend. Sorokin er også som en form for chikane blevet stævnet med en anklage om pornografi, som dog senere blev opgivet. Sorokin er oversat til omkring tyve sprog og foreligger på dansk med romanerne ”En opritjniks dag” (2009) og ”Snestormen” (2012).

Han lever i dag et tilbagetrukket liv uden for Moskva med sin kone, som han har været gift med i over tredive år og har nu voksne tvillingedøtre sammen med.