Genrer og tematikker

”Jeg er en mand/ der langsomt vender hjem blot foretrækker jeg/ turen over sydens sol tanken om at blive fanget/ på en stråle/ der rejser den anden vej.”
Dobbeltbevægelsen er det centrale træk i ovenstående selvportræt. Linjerne står i den midterste af Ib Michaels digtsamling ”Vinden i Metroen”, som også danner en midterakse i hele forfatterskabet: Før da gik rejserne i hans liv og romaner til sydens sol såvel som nordens pol, mens senere romaner er knyttet til det land, hvor han har rod, hvorfra hans verden går. Men i hele forfatterskabet findes forsøget på at bevæge sig ud og hjem i én bevægelse, eksistere i flere tidsplaner og forskellige steder – på samme tid. Eller ”tænke to modsatrettede tanker på én gang”, som det hedder i flere af de store, tidlige romaner, der også er komponeret efter det princip.
Denne dobbeltrettede tankegang er fremmed for den herskende vestlige, målrettede og ekspansive, men også logisk énstrengede industrikultur, og måske derfor er Ib Michaels bøger meget læste i Danmark og oversat til tysk, fransk og engelsk: Med deres eksotiske lokaliteter, rammesprængende sammenstød mellem kategorierne og vilde fabuleren tilbyder de et alternativ til en ellers måske mere realistisk skrivestil i nyere dansk litteratur. 
Selv beskriver han sit forfatterskab sådan: ”Åbner man én låge, falder der et skrumpehoved ud, en fjerpragt eller en polynesisk havgud. Åbner man en anden, springer Kejseren af Kina op af æsken eller en spansk soldat, som aldrig fandt fred i sin grav. Et gulnet fotografi af barndommen, et sommerhus i Tisvilde...”