Penge på lommen. Scandinavian Star 1

Citat
”Man må ikke sjusse, når det kommer til penge, og hvis ikke man må det, har hun ikke en chance. Hvor skulle hun vide fra, hvad halvtreds minus treogtrediveenhalv er, det er helt uoverskueligt.”

”Penge på lommen. Scandinavian Star 1”, s. 105.

Første bind i Asta Olivia Nordenhofs bebudede syvbindsværk ”Scandinavian Star” kom i 2020 med titlen ”Penge på lommen”. Fælles for de syv bind er et udgangspunkt i færgekatastrofen i 1990, hvor 159 mennesker omkom på Scandinavian Star, der sejlede mellem Norge og Danmark.

En eksplicit fortæller introducerer Kurt og Maggie, som romanen primært handler om. Kurt har et busselskab, hvis overskud han drømmer om at investere i noget stort. Maggie går hjemme og har lidt for god tid til at overveje, hvad kærlighed er, hvorfor hun bliver sammen med den voldelige Kurt, og hvordan hun skal indlede samtalen, når hun ringer til deres datter Sofie i Odense. I tilbageblik hører vi om Maggie og Kurts ungdom og om, hvordan deres forhold har udviklet sig.

47598044

Romanens midterparti er en nøgtern gennemgang af de uigennemskuelige ejer- og forsikringsforhold bag færgen Scandinavian Star samt de mange mærkelige forhold, der gjorde sig gældende under mordbranden, og som til dels stadig ikke er opklaret. Præmissen for branden var penge, kapitalismen har en pris. Ethvert kærlighedsforhold er på sin vis også pekuniært, fordi samvær er en handel med kærlighed, omsorg, opmærksomhed, og både Maggie og Kurt har i deres yngre dage solgt deres kroppe for penge og husly i den reneste form for prostitution. Og måske bliver Maggie sammen med Kurt, fordi han er en økonomisk sikkerhed i hendes liv; en sikkerhed, hun ikke har haft før.

Nordenhof skriver sympatisk og medfølende om den triste og desillusionerede Maggie, der aldrig selv har haft et trygt hjem og derfor ikke ved, ”hvordan man opfører sig, når man er på weekendbesøg.” Skildringen af det både fysisk og psykisk voldelige forhold er ikke dømmende, men nuanceret og nærmest fortrolig. Fordi fortælleren er så kærlig over for sine karakterer, kan historien holde til den muntre humor, der bobler i skildringerne af al deres klodsethed og uopfyldte drømme og grundtriste skæbner.

I spændstige og rige sætninger afdækkes de mellemmenneskelige forhold, som er svære og forkerte, men som vi alligevel lever i, fordi alternativet måske er værre. ”Penge på lommen” udfordrer forestillingen om, at der findes en utvetydig skillelinje mellem rigtigt og forkert, mellem lyst og skam, mellem smerte og kærlighed.

SE OGSÅ LÆSEKOMPAS.DK: Bøger, der minder om "Penge på lommen"