Margrete 1

Citat
”Der er sådan en trængsel i hende, at hun risikerer at løbe andre over ende, hvis hun ikke behersker sig. Tanker er uld, der må kartes, før det skal spindes, trækkes ud i tynde og ordentlige tråde, så andre end hun selv begriber, hvad det skal bruges til.”
”Margrete 1”, s. 322.

I 2020 udgav Anne Lise Marstrand-Jørgensen den historiske roman ”Margrete 1”, der handler om en kvindes usandsynlige vej til magten i 1300-tallets Danmark. Romanen baserer sig på historiske kilder, men er fiktion.

Den danske konge Valdemar Atterdags datter, Margrete, er 10 år gammel, da hun bliver gift med den 23-årige norske prins, Håkon. Brylluppet er en politisk foranstaltning, der skal styrke forholdet mellem Danmark og Norge i en tid præget af krige og stridigheder mellem forskellige magtinteressenter i Norden og området omkring Østersøen.

Inden Margrete sendes til borgen Akershus i Norge, sørger Valdemar for, at hun får selskab af tjenestepigen Kerstin på 14. Ingen andre end Valdemar kender til Kerstins ophav, men snakken går blandt hoffet. Er hun Valdemars uægte barn? Er hun en skifting? Eller en elverpige? Margrete er også i tvivl. Og selvom Margrete med mellemrum frygter for Kerstins sjæl og for, om Kerstin har med onde kræfter at gøre, er båndet mellem de to stærkere end hoffets sladder og mishag. Kerstin bliver de næste 30 år en uundværlig støtte for Margrete.

Fra Margrete bliver modtaget i Norge, er der kun en forventning til hende. Hun skal føde en levedygtig, mandlig arving til den norske trone. Efter syv år lykkes det endelig og Margrete føder en søn, Oluf. Da Valdemar et par år senere ligger for døden, øjner Margrete en mulighed for at placere den 5-årige Oluf på den danske trone. Med udvalgte, loyale stormænd i ryggen og sin fars rådgiver, Henning Podebusks hjælp, formår hun at samle den fornødne opbakning til at gøre Oluf til konge og hende selv til hans formynder. Margretes rejse mod magtens centrum er påbegyndt.

”Margrete 1” kredser tematisk om kvindeliv, magt og tro. Margrete var kvinde på et tidspunkt i historien, hvor kvinder traditionelt ikke havde alverdens muligheder. Kvinder af Margretes stand var forudbestemt til ægteskab, børnefødsler eller et liv helliget Gud i en nonneorden - ikke til at have en mening om det storpolitiske spil om handlen i og omkring Øresund, at stræbe efter magten eller have visioner om at forene Norden. Med sin sans for spillet omkring magten og tæft for politik brød Margrete med normerne og skabte et andet (kvinde)liv for sig selv.