Baggrund

Citat
”jeg skal lave min ungdoms værk/ i den her unikke skandinaviske depression// jeg vil skrive om løsheden og privilegiet i aldrig helt at blive fortabt af systemet/ jeg vil skrive om at jeg er hovedperson i et stykke fiktion/ en afpillet flamingo i en zoo/ som verslinjer af alt for forskellige længder”.
”gode vaner for enormt produktive forfattere”, i Slagtryk nr. 14/05.

Silas Toft er født i 1995 og opvokset i Aalborg. Han blev student fra Aalborg Katedralskole i 2014, og samme år udkom flere af hans digte på diverse blogs og i forskellige litterære tidsskrifter. Eksempelvis bragte Slagtryk de to digte ”hilsner til institutioner” og ”gode vaner for enormt produktive forfattere”. Sidstnævnte kan læses som en form for poetik eller metatekst, hvor en ung Toft forholder sig til sine egne ambitioner og begrænsninger som forfatter. Heri lyder det for eksempel ”kommer aldrig til at skrive en roman/ stirrer længe ud i luften”, og verset ”jeg skal lave min ungdoms værk” gentages. Et andet af Tofts digte, ”Mange små ildebrande”, er medtaget i Victor Boy Lindholms antologi ”Greatest Kids 2014”, en samling af prosatekster og digte fra de forskellige forfattere, der bidrog til Lindholms blog det år.

I 2019 blev Toft optaget på Forfatterskolen i København, hvor han blandt andet modtog undervisning af digter og essayist Mikkel Thykier, hvis forfatterskab nævnes som en af inspirationskilderne til debutdigtsamlingen ”solen er en fod bred”. Debuten udkom i vinteren 2023 på forlaget Arena og blev modtaget overvejende positivt af dagspressen. Blandt andet kaldte Informations anmelder Kamilla Löfström samlingen for ”temmelig henrivende” og ”en evergreen”, idet hun fremhævede digtenes både afdæmpede og kompakte form: ”Jo, den er enkel og stille, Silas Tofts debut, og så er den samtidig generøs og vild, når man giver sig hen til ordene og mærker deres rækkevidde.” (Kamilla Löfström: Silas Toft tror på ordene og på at lade dem stå lidt alene. Information, 2023-11-24).

I 2022-2023 var Toft en del af litteraturprojektet ”Cities Untold”. Det var et samarbejde mellem de tre litteraturfestivaler LiteratureXchange i Aarhus, Ordkraft i Aalborg og Manchester Literature Festival, der gik ud på, at seks unge digtere fra henholdsvis Aalborg, Aarhus og den engelske storby Manchester besøgte hinandens hjemstavne og indsamlede stedernes hemmeligheder som afsæt for at omskabe dem til fiktion. Beboerne i de tre byer kunne som en del af projektet indsende historier, som digterne kunne inkorporere i deres skrift.