Genrer og tematikker

Jeanette Varbergs værker er levende historieskrivning med en enorm detaljerigdom og sans for dramatik. Hun henter sine informationer fra det stadigt voksende arkæologiske materiale fra ud- og indland og sætter det i forbindelse med oldgamle sagaer og historiske dokumenter som for eksempel kristne årbøger fra Frankerriget eller Britannien. På den måde danner hun forbindelseslinjer i historien og giver nye indsigter i for eksempel Vikingetiden.

Det kan måske lyde tørt, men det er det sjældent, og årsagen er nok, som hun selv forklarer det, at hendes indre magister (mag.art. i forhistorisk arkæologi) konstant bliver udfordret af hendes indre magiker: ”Litteratur og historie er jo beslægtede, sammenvævede størrelser: De forsøger begge at forklare og beskrive verden. Men historikeren – eller arkæologen – er nødt til, modsat forfatteren, at forholde sig til det, vi ved. Og når jeg giver mig ud i mere spekulative rekonstruktioner af begivenheder, vi ikke ved nok om, så skal jeg være utroligt tydelig. Men nogle gange får magikeren altså lov at trumfe.” (Anna Raaby Ravn: Tusindårsperspektivet. Weekendavisen, 2020-01-31).

Senest har magikeren fået lov at skrive sig frem i ”Enkernes land”, der er Jeanette Varbergs debut som krimiforfatter. En roman, der dog også trækker på det arkæologiske og historiske tankegods, som Varberg er rundet af, og som tager læseren med på en kriminalistisk tour de force, der trækker tråde fra nutidens Vestjylland og helt tilbage til Jesus’ tid.

Der er tre markante temaer igennem Varbergs forfatterskab, nemlig kultur, køn og klima. Ikke mindst i værkerne ”Fortidens slagmarker”, ”Viking” og ”Urtid” tegner hun et billede af, hvordan kulturen i Danmark har udviklet sig. Hun forklarer blandt andet, hvordan gravskikke har ændret sig igennem tiden, og hvordan folk ernærede sig.

Køn er ligeledes et markant og tilbagevendende tema hos Varberg. I ”Viking” fortæller hun blandt andet om højtstående vølver og kvindelige krigere som for eksempel Ladgerd, der kæmpede sammen med den store sagnhelt Regnar Lodbrog. Ligeledes forklarer Varberg, at kvinder kunne drive handel og have arveret til familiegården i Vikingetiden.

Klima er ikke mindst et centralt tema i værket ”Mennesket har altid vandret”, hvor en hovedpointe er, at klimaændringer altid har været en afgørende faktor i menneskets liv og fået folk til at søge efter nye og bedre levesteder. Men i de øvrige værker trækker hun også på historiske fakta om klimaændringer over tid. Blandt andet fortæller hun i ”Viking”, at et udbrud fra den Islandske vulkan Katla i 536, 540 og i 547 var med til at sænke temperaturen og ødelægge landbruget på store dele af den nordlige halvkugle i 14 år, og hun foreslår, at det måske danner inspiration til den nordiske mytologis fortælling om Fimbulvinteren.