Beslægtede forfatterskaber

Den litterære tradition med at fremstille det menneskelige følelsesliv ved hjælp af associationsrækker, erindringsspor og tankestrømme går tilbage til nogle af verdenslitteraturens store skikkelser som Marcel Proust, James Joyce og Virginia Woolf. Ved at komme helt ind i karakterernes bevidsthed, hvor den ene tanke afløses af den næste eller et sanseindtryk kobles med et nyt erindret billede fra fortiden, blev der åbnet op for en skildring, der kom tættere på menneskets bevidste og ubevidste følelsesliv og dets relationer til andre mennesker. 

Andre danske kvindelige forfattere, som har beskæftiget sig med litterære skildringer af menneskers længsel efter hinanden i de tætte relationer, er Naja Marie Aidt, Christina Hesselholdt og Helle Helle.

En anden yngre kvinde, som har høstet stor anerkendelse for sin novellesamling ”Velsignelser” (2017), og som ligesom Emma Bess er uddannet på Forfatterskolen, er Caroline Albertine Minor. En anden er Maja Lucas, som i sit forfatterskab også beskæftiger sig med forholdet mellem nærhed og distance i familierelationer, og som ligeledes skildrer tabuiserede følelser – bl.a. i romanen ”Mor. En historie om blodet” fra 2016.