Balancekatten

Citat
”5. Fadæsehorn
Når du har dummet dig i et større selskab, kan du med fordel båtte i fadæsehornet. Fadæsehornet annullerer din dumme bemærkning, den utidige flatulens eller dine tilsvarende fejltrin, så samtalen kan fortsætte uhindret og dannet. Fadæsehornet fås i flere størrelser samt både med og uden skamslukker.”
”Balancekatten”, s. 22.

I 2016 udkom Viggo Bjerrings debutbog ”Balancekatten” på forlaget Spring. Bogens fire dele bevæger sig samlet set inden for genren kortprosa. De består med andre ord af tekster fra det ultrakorte format på et par linjer til de lidt mere udfoldede tableauer på et par sider. De tre tekster i tredje del har dog et omfang og en struktur, der nærmer sig novellegenren. I det hele taget er det et gennemgående træk ved debuten, at Bjerring konstruerer sine tekster omkring forskellige genrer såsom brugsanvisningen, produktbeskrivelsen og opslagsværket. Kendetegnende for debuten er også den metafiktive og humoristiske leg med selve skriftens og kommunikationens betydning. Hvad sker der, når en skumslukker bliver til en skamslukker, eller når det rigtige ord findes i en samtale fuld af nonsens-ord?

52291127

Der er også en konstant legen med de skæve og overraskende vinkler. Læseren bliver således klogere på f.eks. fårehundens verden, når den som jegfortæller beretter i den korte historie om ”Hyrden”. Man bliver delagtiggjort i oplevelsen af lykke fra indersiden af en peberfrugt, når solen lyser på frugtvæggen. Og man møder køkkenvasken, der drømmer om Stillehavet.

Man kommer tæt på en tilsyneladende helt almindelig tysk mand, der følger sin plan om et identitetstyveri – uden dog nogensinde at blive klogere på hvorfor? Til gengæld bliver man klogere på den eksistentielle opfindelse ’Fadæsehornet’.

Bogens fjerde del er et appendiks vedrørende Balancekattens væsen og herkomst. Her leger Bjerring igen tydeligt med genrerne. Vi møder først en art videnskabelig opslagstekst, der definerer Balancekatten – den mærkværdig katteskikkelse, der som ”zoologiens svar på Omnibussen og Humlebien” har en vis evne til at flyve. Efter opslagstekstens zoologiske definition følger de sidst nedfældede observationer af dette fascinerende kattevæsen fra en nedbrudt videnskabsmand i Congos jungle.