Bibliografi

Roman

Duvå, Liv Nimand: Vi er vel helte. Kronstork, 2017.
Duvå, Liv Nimand: Rosenreglen. Gyldendal, 2019.