naturalismen

Det moderne gennembruds mænd og kvinder

Det moderne gennembrud var en opbrudstid, hvor gamle ideer blev forkastet og nye vandt frem. Man plejer at stadfæste periodens begyndelse med en forelæsning, som litteraturforskeren Georg Brandes holdt den 3.

Victoria Benedictsson

"Plads, jeg må leve", udbryder Victoria Benedictssons romankarakter Selma i "Penge", og det er noget, forfatteren selv kunne have råbt i postgården i den lille klynge gårde, der udgjorde Hörby i Skåne, hvor hun boede med sin meget ældre mand, hans børn fra tidligere ægteskab, og datteren Hilma.