Den nordiske oldtid, den norrøne digtning og vikingetiden